Thuisverpleging

Wie komt bij de patiënt langs?
Onze medewerkers zijn verpleegkundigen/zorgkundigen/verzorgenden met een uitgesproken interesse en ervaring in de thuisverpleging. Iedereen volgt permanente bijscholing zodat u kunt rekenen op de beste en meest effectieve verpleegkundige verzorgingen. Niemand werkt 24 uur per dag het hele jaar door, dus u zult kennis maken met meer dan één verpleegkundige/zorgkundige. Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle noodzakelijke informatie tussen de verschillende verpleegkundigen/zorgkundigen/verzorgenden uitgewisseld wordt.
Door een goede planning en organisatie willen we het aantal verpleegkundigen, zorgkundigen of verzorgenden dat bij u langskomt, beperken.

Welke verzorgingen worden aan huis gegeven?
Alle verzorgingen worden aan huis toegediend, zowel in acute, chronische, palliatieve als terminale fase van het ziek zijn. Een beknopt overzicht: inspuitingen, wondverzorging, lavementen, sondevoeding, hygiënische verzorgingen, maar ook gespecialiseerde zorg zoals het plaatsen van een infuus en het vervangen van een suprapubische sonde.

Wie betaalt de verzorgingen?
Indien u verzekerd bent voor alle risico's, worden bovenstaande kosten rechtstreeks met uw ziekenfonds verrekend. Niet-erkende en dus niet-terugbetaalde verzorgingen worden op vraag van uw arts toegediend. Het gaat hierbij om bloedafname, bloeddruk meten, toezicht op medicatiegebruik, enz. Indien deze verzorgingen plaatsvinden tijdens een afzonderlijk bezoek, worden deze door u betaald aan onze organisatie.

Wie informeert de (huis)arts?
Communicatie en overleg met de arts zijn belangrijk. Precies daarom wordt op geregelde basis informatie doorgegeven aan uw arts. Hij blijft op elk moment op de hoogte van uw situatie en alle belangrijke vragen worden vooraf door de verpleegkundige en de huisarts samen doorgenomen.

Wie informeert uw ziekenhuis?
Indien u opgenomen bent, neemt de hoofdverpleegkundige regelmatig contact op met het ziekenhuis om een goede ontslagplanning te regelen.

Personenalarm

Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen beschikt over een alarmcentrale in samenwerking met Christelijke Mutualiteit, onder de naam VZW Thuiszorgcentrum. Daar zijn personenalarmtoestellen op aangesloten. Het personenalarmsysteem (PAS) is de oplossing voor mensen die het door leeftijd, ziekte, handicap of welke reden ook beangstigend vinden dat er geen hulp in de buurt is als er iets met hun gebeurt. Een personenalarm bestaat uit een zendertje met een drukknop, waarmee direct contact wordt gemaakt met de permanentiedienst van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderne. Eén simpele druk op de alarmknop is voldoende om hulp te vragen of alarm te slaan. Er is altijd hulp binnen handbereik: 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Wat betaalt men voor deze dienstverlening?
Iedereen kan gebruik maken van deze personenalarmering, er zijn geen voorwaarden aan verbonden. U betaalt enkel een maandelijks abonnement.

Hoe personenalarm aanvragen?

  • via ons centraal telefoonnummer 09 265 75 75
  • via onze website www.wgkovl.be

Voedingsadvies

Gezonde voeding en beweging is een belangrijke peiler in de behandeling van vele chronische ziekten zoals diabetes en hypertensie. Ook overgewicht kan op termijn de gezondheid schaden. Precies om u bij deze voedingskeuze te helpen en begeleiden, beschikt het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen over een eigen dieetdienst.

Individuele begeleiding
Het Wit-Gele Kruis beschikt over professionele en ervaren voedingsdeskundigen waar u terecht kunt voor individuele dieetbegeleiding, concreet voedingsadvies of algemene voedingsvoorlichting.
Onze dieetdienst is toegankelijk voor iedereen. Onze Voedingsdeskundigen hebben ook ervaring in specifieke begeleiding zoals mensen met diabetes, hypertensie, hart- en  vaataandoeningen, jicht, obesitas,... Het uiteindelijke doel is het verbeteren van uw gezondheid dankzij aangepaste voeding. Bepaalde huisartsen stellen hun consultatieruimte ter beschikking voor dieetconsultaties met voedingsdeskundigen van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.

CO-detectie

Koolstofmonoxide of CO veroorzaakt jaarlijks duizenden ongevallen. CO-vergiftiging is en blijft een dreigend gevaar in elk gezin. In 40% van de dodelijke gevallen gaat het om 65-plussers. Reden genoeg voor het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen om als organisatie hulpmiddelen aan te bieden en beter te beschermen. Ook onze patiënten lopen dergelijk risico, want elk verwarmingstoestel waar er sprake is van verbranding van hout, kolen, gas of mazout is een potentiële CO-bron. Het antwoord hierop is het plaatsen van CO-detectoren die een garantie op veiligheid geven. Op vraag van u of uw familie wordt een CO-detector geplaatst op de risicoplaatsen waar CO-gassen kunnen vrijkomen. Deze detectoren staan in rechtstreeks contact met het personenalarmsysteem. Bij CO-gevaar geeft de detector een signaal in huis én naar de alarmcentrale van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. Iedereen kan gebruik maken van dit uniek pakket dat zowel personenalarmering als CO-detectie combineert. U betaalt een maandelijks abonnement.

Uitleendienst

Als thuiszorgdienst biedt het Wit-Gele Kruis allerhande kleine hulpmiddelen aan om u thuis optimaal te verzorgen. Dank maar aan krukken, bedverhogers, bedtafels, ruggesteunen en dekenbogen. Allemaal middelen die u helpen bij het uitvoeren van alledaagse handelingen.

Meer comfort voor u
Deze hulpmiddelen hoeft u niet te kopen, maar kunt u bij het Wit-Gele Kruis uitlenen. Mits het betalen van een waarborg kunt u het gevraagde materiaal thuis gebruiken. Bovendien kunnen onze verpleegkundigen / zorgkundigen / verzorgenden u steeds deskundig advies geven over al onze hulpmiddelen die bijdragen tot uw comfort. Voor grotere hulpmiddelen zoals een rolstoel of een aangepast bed, kunt u steeds terecht bij de mediotheek en de thuiszorgwinkel in uw buurt. Onze verpleegkundigen/zorgkundigen/verzorgenden wijzen u graag de weg.

24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 telefonisch bereikbaar

Reviews

  Geen reviews | Schrijf review